Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου 2010

ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ ΜΕΛΟΣ 11ο


ΣΕ ΤΙ ΧΡΗΣΙΜΕΥΕΙ Ο ΚΛΕΙΣΩΝΥΜΟΣ

Τα αληθινά αξιώματα είναι οι αξίες του πεπρωμένου. Είναι επιταγές που διαβάζονται στο Αστρικό φως και διαβιβάζονται μέσω των σημαντικών Ερμηνευτών, των κατόχων της Ερμητικής Σοφίας. Δεν θα υπήρχε Σωτηρία αν δεν μας ευφλογούσε το Φως του Λόγου.
Χωρίς την ευλογία του Κοσμικού Λόγου και της Ιεραρχίας των Λόγων ο άνθρωπος θα ήταν καταδικασμένος.
Η Αναίτια Αιτία ή η Αιτία του Αναίτιου ανέθεσε σε όσους προσφέροντο προς τούτο και ήσαν κατάλληλοι, να δομήσουν τον φυσικό άνθρωπο.
Αυτή η δόμηση ανατέθηκε σε αγνά Ουράνια όντα. Ενώ σε άλλα, ακόμα μεγαλύτερα, να τον εμψυχώσουν, προικίζοντάς τον με ανώτερη διάνοια προς κατανόηση των Μυστηρίων της Δημιουργίας.
Έτσι υπήρξαν δύο κατηγορίες Δομητών του ανθρώπου:
-         Η πρώτη δημιούργησε το ομοίωμα της δικής τους εικόνας.
-         Και η δεύτερη κατηγορία εμψύχωσε τον άνθρωπο με ανώτερη ώριμη Νοημοσύνη (την περιβόητη «Ωραία Ελένη») προς το σκοπό κατανοήσεως των Μυστηρίων της Δημιουργίας. 

Μετά την «αποκοπή των γεννητικών οργάνων του Ουρανού από τον Κρόνο»: το πεπερασμένο ή ο Χρόνος διαχωρίστηκε από το Απέραντο ή το Αιώνιο.
Κατ’ αυτό τον τρόπο μία κατηγορία όντων κατέβηκε στα κατώτερα (χωροχρονικά) υποπεδία της Δημιουργίας.
Με την πάροδο του Χρόνου διαμορφώθηκαν δύο διαφορετικές ανθρώπινες οντότητες:
-         Η πρώτη αρέσκετο και παρέμενε στην εξωτερική, μορφική,        
ομοιότητα με τους κατασκευαστές κατ’ εικόνα των ιδίων.
Κι αυτό το επισημαίνει η «Ηχώ» και ο «Νάρκισσος», που προκρίνουν την αντανάκλαση και την ηχώ παρά το πρωταρχικό κινούν αίτιον του Παντός.
-         Ενώ η δεύτερη κατηγορία, συνειδητοποίησε πως πρέπει να       προκρίνει, αποδεχτεί και αξιοποιήσει τα αιθερικά, ψυχικά και πνευματικά, άνωθεν αποστελλόμενα δώρα: Για να δυνηθεί σταδιακά να επιστρέψει στα εξωχρονικά Κοσμικά πεδία από τα οποία (με την ανταρσία του Κρόνου) εξέπεσε.

Ευτυχώς η Ελλάδα από της συστάσεώς της και καθ’όλη, σχεδόν, την διαχρονική της πορεία: Προτίμησε (ως άλλη «Πενία») να συνευρεθεί, στους αιθερικούς «κήπους του Δία» μετά του Κοσμικού «Πόρου» για να γεννήσει τον Έρωτα της Αθανασίας.
Κι αυτή μας η σοβαρή επισήμανση, θα αποδειχθεί, γιατί ζυγίζει το ειδικό βάρος του Ελληνικού Πνευματικού εκτοπίσματος.
Και αυτή η σημαντική απόδειξη είναι η διαχρονική εστίαση του καθόλου αισθητικού, ψυχικού, πνευματικού και Κοσμογονικού Ελληνισμού σε μια Ερωτική πλειάδα:
-         Στον Ερωφάνη εντός του Κοσμικού Αυγού.
-         Στην Ερατώ (που αναγραμματίζεται σε Έρωτα), την έκτη Μούσα.
-         Στην Αξίερω των Καβειρίων Μυστηρίων.
-         Στην Διοσκουρική σύλληψη: «Έρως – Αντέρως».
-         Και βέβαια στην Θεά του Έρωτα Αφροδίτη.

Εδώ θα μείνουμε μόνο σ’αυτά τα μεγέθη που προφανώς σημαίνουν:
-         Ο «Ερωφάνης» τον Αστραπιαίο Έρωτα που διασχίζει, ακαριαία, όλο το «Αυγοειδές» Σύμπαν ή την καθόλου Κοσμογονία.
-         Η έκτη Μούσα «Ερατώ» που είναι ισοδύναμη της έκτης Μυήσεως της «Αποφάσεως» όπου «ρίπτεται ο κύβος» και επιλέγεται (από Έρωτα) μία από τις επτά Κοσμικές Ατραπούς.
-         Η «Αξίερως» που προσφέρει την Άξια θέση σε κάθε Μυημένο στα Καβείρια Μυστήρια.
-         Ο «Έρως-Αντέρως», η εναντιόδρομη, ανοδική και καθοδική, Ερωτική εξελικτική και ελικτική ή υπόστροφη οδός.
-         Και η Ερωτική Αφροδίτη, που συνευρίσκεται με τον Ήφαιστο, τον Ερμή και τον Άρη.
         α΄. Με τον τεχνουργό «Ήφαιστο» όπως η Τέχνη με την
              Τεχνολογία.
         β΄. Με τον Άρη, για την Αρμονία των πόλων μέσω πολέμου.
         γ΄. Με τον Ερμή, για την δημιουργία του Θείου Ερμαφρόδιτου,
              που ήταν η απαρχή και θα είναι η τελείωση του ανθρώπου,
              την «7η Ημέρα» ή 7ο γύρο, την 7η φυλή.

Όλα αυτά τεκμηριώνουν επαρκώς πως η Μυθοπλαστική (ψυχοπνευματική) Ελλάδα είναι Ερωτική ή Αξίερη. Όπως, άλλωστε το δήλωναν κατηγορηματικά για τους εαυτούς τους οι φιλόσοφοι Σωκράτης-Πλάτων.

Και τώρα τίθεται το αρχικό ερώτημα: Σε τι μας χρησιμεύει ο Κλεισώνυμος σε όλα αυτά;
Η Σημαντική Απάντηση είναι η εξής:
Ολη η Κοσμογονία και όλη η Απανταχού Ορατο-Αόρατη Ζωή είναι: Μυστηριακή Διαδικασία. Ένα Ερωτικό παιχνίδι μεταξύ του Άχρονου και του Έγχρονου. Κι όπως κάθε παιχνίδι, έχει τους κανόνες του και τα αινίγματά του.
Και κανένας δεν μπορεί να επιλύσει τα μεγάλα Κοσμικά αινικτά όση γνώση κι αν συσσώρευσε. Γιατί ακόμα και στο σύνολό της η Γνώση ισοδυναμεί με την «Πενία». Και πρέπει η Γνώση – Πενία να συναντήσει τον Ένσοφο Κοσμικό Πόρο, στους αιθερόχυτους κήπους του Δία ή Διαστήματος για να γεννηθεί ο Έρωτας της Αθανασίας ή Αειζωΐας.
Κι αυτό ακριβώς επιδιώκει και σ’αυτό στοχεύει η Ελληνική Γραμματεία, μέσω του Ηνίοχου Αρματηλάτη ή Λογοφτέρουγου Κλεισώνυμου.

ΤΙ ΘΑ ΜΑΣ ΜΑΘΕΙ Ο ΚΛΕΙΣΩΝΥΜΟΣ.

Το πρώτο που θα μας μάθει ο Κλεισώνυμος είναι πώς να Αστραποβολήσουμε, με σύνθεση των πυρών της ύλης, των πυρών της ψυχής και των πυρών του πνεύματος.
Θα μας προσφέρει την σοφή γνώση των κινήτρων, των μέσων και των σκοπών του Πλανητικού και Ηλιακού μας Λόγου.
Θα μας διδάξει πως οι Κάβειροι – Ηλιακοί Άγγελοι ηχούν τους φθόγγους «καταστροφής» των μορφών ώστε να απελευθερωθεί η ενέργειά τους και να συντελεσθεί ουσιαστική Μεταμόρφωση.
Θα μας διδάξει πως οι Ηλιακοί Άγγελοι ή Κάβειροι είναι εξαιρετικά Όντως Όντα, υψηλής πνευματικής τάξεως και εξευγενισμένης συνείδησης. Πως είναι τα πιο αποτελεσματικά σε εσωτερικές ανελικτικές μεταλλάξεις Πλανητικά Πνεύματα. Γι αυτό και καλούνται, λοξιακά, «Μεταλλουργοί», δηλαδή Μεταλλάκτες της υλικής σε ψυχική και της ψυχικής σε Πνευματική ενέργεια.
Είναι Όντα του Ανώτερου Νοητικού πεδίου και γι αυτό έχουν την πιο απόκρυφη σημασία για τους ανθρώπους. Γιατί Αυτά οδοδεικτούν το Πύρινο Πεπρωμένο μας. Επισημαίνοντάς μας πως πρέπει, κάποια ημέρα, να Αστραποβολήσουμε.
Γιατί δεν μπορούμε, χωρίς τον Κλεισώνυμο (δηλαδή τις Κλείδες των Ονομάτων) να αποκρυπτογραφήσουμε ιερά και σεπτά Ονόματα, όπως της Καβείριας Σεπτάδας που συναποτελείται από:
-         Την Καβειρώ.
-         Την Αξίερω.
-         Την Αξιόκερσα.
-         Τον Αξιόκερσο
-         Τον Καδμίλο.
-         Τον Δάρδανο. Και
-         Την Ηλέκτρα.

Γιατί η Σοφή επίγνωση των Ονομάτων Δυνάμεως, όπως τα πιο πάνω, συνεπάγεται και συνεπιφέρει αποτελέσματα: Συνεργατικά, μετουσιωτικά και απελευθερωτικά.

Αναφερθήκαμε στους Καβείρους, όχι μόνο γιατί τα Μυστήρια της Σαμοθράκης βυθίζονται στη Νύχτα του Χρόνου, αλλά κυρίως γιατί τα Μεγάλα Αυτά Όντα είναι οι κύριοι χειρισταί των τριών πετάλων της Συνθέσεως.
Κι αυτός (το επισημαίνουμε για πρώτη φορά εδώ) είναι ο λόγος της Απολλώνιας ή Λοξιακής Σημασίας της «Τρωάδος». Γιατί οι Μυημένοι Κάβειροι που πήρε από την Σαμοθράκη ο Δάρδανος ο Αρκάδιος και τους μετέφερε στην «Τροία», είχαν ακριβώς αυτόν τον προορισμό:
                  Να προβαίνουν σε Σύνθεση των Τριών πετάλων Γνώσης – Αγάπης- Θυσίας.
                  Συνδέοντάς τα με τα τρία αιθερικά κέντρα του Πλανητικού μας Λόγου.

Κι αυτή η Σύνθεση και Διασύνδεση μπορεί να συμβεί μόνο: Με ορθό χειρισμό ορισμένων Λέξεων Δυνάμεως. Δηλαδή με ορθή προφορά και εκφορά της Προσωδίας- χαμένης κι αυτής μαζί με τον Κλεισώνυμο.

Συνεπώς μόνο ο Κλεισώνυμος θα μας βοηθήσει να λύσουμε το τριπλό βαθύ μυστήριο:
-         Της Αυτεπίγνωσης.
-         Των Νόμων της Αυτοέκφρασης.
-         Και της Αλληλενέργειας των τριών πυρών.

Γιατί πολλά νεφελώματα καλύπτουν το Κεντρικό μυστήριο.
Και μόνο με την βοήθεια των Καβείρων Ηλιακών Αγγέλων, που έρχονται από τον Κεντρικό Πνευματικό Ήλιο και από την Καρδιά του Ήλιου, (και που μόνο Αυτοί μπορούν να μας ξαναδιδάξουν τις χαμένες Ιερές Λέξεις και την ορθή προφορά τους) είναι δυνατόν να κατανοήσουμε και επιτελέσουμε το κύριο έργο που προβάλλει σήμερα ενώπιόν μας:

-         Την γνώση προσαρμογής της μορφής στο Πνεύμα
       (και όχι το αντίθετο).
-          Την Αξίερη δόμηση της Ομαδικής Συνειδητότητος σε Παγκόσμια
 κλίμακα. Προς τον σκοπό αύξησης της ψυχικής θερμοκρασίας   
 ώστε να μην μας ξαναπνίξουν τα τεταραγμένα συγκινησιακά  
 ύδατα. Ή να ξαναφήσουμε να «καεί η Τροία».
-         Την συνδόμηση του εξελικτικού τριγώνου γνώσης-σοφής αγάπης-
      αγαθής βούλησης. Και την τελική διάλυσή του ώστε να  
      απελευθερωθούν οι ίδιοι οι Ηλιακοί Άγγελοι. Αφού πρέπει να
      αντικατασταθούν από εμάς, μέσω της Αρσι-νόης μας. Αυτής που
      μπορεί και πάλι να μας οδηγήσει στο ΣΑΟΣ της εσω-ανελικτικής
      μας Σωτηρίας.

Γιατί πρέπει να γίνουμε (αυτός είναι ο εξελικτικός προορισμός μας) Ηλιακοί Άγγελοι ή Κάβειροι, ενός επόμενου Κύκλου ή Γύρου.

Ο Κλεισώνυμος επίσης θα μας μάθει πως επίκειται, εξελικτικά, η ρήξη ανάμεσα σε Ηλιακούς και Σεληνιακούς Αγγέλους. Γιατί τελικά πρέπει να επέλθει διά-λυση των σχέσεων μεταξύ του Ηλιακού Τριγώνου και του Σεληνιακού τετραγώνου. Κι αυτή ακριβώς είναι η (Σημαντική) επί-λυση του αινίγματος της Σφίγγας, που είναι κράμα Ηλιο-Σεληνιακό, όπως και Ζωδιακό.

Ο  Κλεισώνυμος θα μας μάθει πως οι Ηλιακοί Άγγελοι, που μας εκχώρησαν την ψυχοπνευματική μας υπόσταση, πρέπει να επιστρέψουν Θριαμβευτικά στον ανυψωμένο τόπο (ή στην Νουτοπία τους). Κι αυτό σημαίνει πως οι Σεληνιακοί Άγγελοι (αυτοί που τώρα δεσμεύουν  τον άνθρωπο στην υλοφροσύνη) πρέπει να πέσουν νεκροί ή θνήσκοντες στο εσωτερικό μας πεδίο μάχης. Γιατί ο πόλεμος μαίνεται, πρωτίστως, εντός μας, μεταξύ των δύο πόλων έλξης: Σεληνιακών και Ηλιακών.

Ο  Κλεισώνυμος θα μας βοηθήσει αποτελεσματικά να απελευθερώσουμε ο καθένας τον δικό του Ηλιακό Άγγελο, στον βαθμό που θα αποδεσμευτούμε από την γοητεία και αγυρτεία του Σεληνιακού μας Αγγέλου. Ή ακριβέστερα των 18 Σεληνιακών μας πυρών (7 του φυσικού – 7 του Συγκινησιακού και 4 του κατώτερου νοητικού μας φορέα).

Ο  Κλεισώνυμος,  θα μας βοηθήσει σημαντικά να εισέλθουμε στα ενδότερα, άρρητα βάθη:
                    - Του Θηβαϊκού Κύκλου.
                    - Του Τρωϊκού Κύκλου.
                    - Του Ζωδιακού Κύκλου των Άθλων του Ηρακλή.
                    - Του Μυητικού Κύκλου της εσωτερικής Αιθεροπορείας του
                       Θησέα.
-         Της Καβείριας μεταλλαγής της εξελικτικής μας Αργοπορείας
σε  Α ρ γ ω – π ο ρ ε ί α.

Κι αυτά είναι δυνατόν να συμβούν, στους εν Πνεύματι Έλληνες, με την Αναγέννηση του Κλεισώνυμου, για τους εξής “4” λόγους, αφού υπάρχουν “4” Κλάδοι Γνώσης:
             1ον. Η Τελετουργική Ηχοπλασία που μαγνητοκαλεί τις Αόρατες
                    Θεότητες που διαπερνούν τον Αιθερικό χώρο.
             2ον. Η Καβείρια Αρμονία Μορφής-Πνεύματος. Γιατί αυτή είναι η
                    Σημαντική Κάδμεια Ιερογαμία.
             3ον. Η Απόκρυφη Γνώση των Επωδών (μέσω επίγνωσης του
                   Κλεισώνυμου).
             4ον. Η Αταλάντευτη Πνευματική Σοφία. Η «Αταλάντη» που συνθέτει
                   την ετεροχρονισμένη Σοφία των 50 Αργοναυτών.

Τέλος ο Κλεισώνυμος θα μας διδάξει την σοφή δίγλωσση φλόγα: Πώς να έχουμε το κέντρο μας παντού και την περιφέρειά μας πουθενά, - αλλά και το αντίστροφο.


ΕΝΩΔΩΝ
(Τρισήλιο: Βασίλης 3, Θησείο)
συνεχίζεται...